LÄTT ATT LÄRA! En sida med massor av länkar till animationer, spel, filmer och självtester! Gör skolarbetet både lättare och roligare!
Ekologi
Ekosystem
Ämnenas kretslopp
Miljö och hållbar utveckling
Cellen och mikroskopi
Mitos och meios
Proteinsyntesen
Genetik
Genteknik
Evolution
Kemi
Kemi

Under uppbyggnad. Kom snart tillbaka :)! Men om du vill kan du klicka på länkarna som finns nedan redan nu. Snart är denna sida snygg och lättmanövrerad.

Materia och aggregationsformerna

Bra förklarande film om materia och aggregationsformerna.

Klickbar mindmap om materia 

Om homogena och heterogena blandningar. testa dig själv!


Nedan mer i kemi. Inte så snyggt upplagt dock. Har inte hunnit lägga in dessa länkar med bilder, men det kommer..... Du kan klicka på länkarna så länge. Förhoppningsvis, finner du någon som du har användning för :)

 

ATOMEN 

Så är atomen uppbyggd
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_3_030_atomen-fakta.htm

 

Sammanfattning om hur atomen är uppbyggd
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_3_060_sammanfattning-atom.htm

 

Valenselektroner 
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-002/a06-002-htm/a06-002-kemiskbindning_1av8.htm

 

Testa dig själv 1. Är du säker på atomens delar?
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_3_040_ovning1.htm


Testa dig själv. 2. Fortsättningen, är du säker på atomens delar?
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_3_050_ovning2.htm

 

Olika atomers elektronkonfiguration.

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=sh&att=2040


PERIODISKA SYSTEMET 

Kort sammanfattning av det periodiska systemet

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_periodiska-sammanfattning.htm

 

Kort om periodiska systemet och Mendelejev.

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_periodiska-fakta.htm

 

Testa dig själv. Kan du använda det periodiska systemet? Bra övning inför prov!

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_periodiska-ovning.htm

  

Kemisk reaktion

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-kemisk-reaktion.htm

 

JONEROCH JONFÖRENINGAR 

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-002/a06-002-htm/a06-002-kemiskbindning_2av8.htm

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-jonbildning.htm

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-jonforening_01.htm

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-jonforening_02.htm

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=so&att=2054

http://www.youtube.com/watch?v=a45dXztokZM


MOLEKYLER 

Elektronparbindning
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-002/a06-002-htm/a06-002-kemiskbindning_2av8.htm

Elektron strukturformel 
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-002/a06-002-htm/a06-002-kemiskbindning_6av8.htm

Om kovalent bindning (elektronparbindning)
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-kovalent_01.htm

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-kovalent_02.htm

http://www.utb.boras.se/UK/se/inst/naturvetenskap/kemi/teori/bindning/covalentbindning.htm

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=sx&att=2072

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=su&att=2066

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=sv&att=2068Dipoler och dipolbindning

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-dipol.html
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-dipolbindning.htm

 

Sammanfattning av kemiska föreningar. Bra!

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-sammanfattning.htm

 

Metallbindning http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kemi-bindning-metallbindning.htm

 

Syror och Baser 

Sammanfattning av Syror och Baser 
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_syror_baser-sammanfattning.htm

Vad händer om du blandar en stark syra med vatten (Protolys) 
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-002/a06-002-htm/a06-002-syror-och-baser_1av5.htm


Vad händer om du blandar en svag syra med vatten? (Protolys)
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-002/a06-002-htm/a06-002-syror-och-baser_2av5.htm


Vad händer om du blandar en bas med vatten? 
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-002/a06-002-htm/a06-002-syror-och-baser_3av5.htm

 

Korrosion
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_korrision-fakta.htm

 

 

Bra om kolföreningar från Komvux i Vänersborg 

Allmänt om organisk kemi
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kolforening-allmant.htm

Om Fetter
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kolforening-fetter.htm

Om Proteiner
http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kolforening-proteiner.htm

Om kolhydrater

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kolforening-kolhydrater.htm

 
Testa dig själv! 1http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kolforening-ovning1.htm

 

Testa dig själv! 2   

http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kolforening-ovning2.htm

 

Sammanfattning  http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/nk1202w/m01_materia/003_kolforening-sammanfattning.htm

 

FAKTA; ANIMERINGAR OCH SIMULERINGAR I KEMI A OCH B

 

Kemi A, på svenska  http://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1201w/a06-001/a06-001-htm/a06-001-forstsida.htm

 

Kemi B, på svenskahttp://flex.komvux.vanersborg.se/cfl/ke1202w/htm/m00b_intro/welcome.ht

ANIMERINGAR I KEMI PÅ ENGELSKA

 

På Engelska, men bra animationer. Massor av olika användbara kemianimeringar

  

http://www.absorblearning.com/chemistry/contents.html

http://dwb4.unl.edu/chemAnime/index.html

http://www.klte.hu/~lenteg/animate.html

Roliga test att göra hos webmagistern

 

Placera ut grundämnena i det periodiska systemet

http://www.webbmagistern.se/periodiska_1.html

http://www.webbmagistern.se/periodiska_2.html

Övning koppla ihop rätt Kemisk föreningar  

 http://www.webbmagistern.se/foreningar_1.html

Övning, koppla ihop rätt formler

http://www.webbmagistern.se/formler_1.html

Övning. Joner http://www.webbmagistern.se/joner_1.html

Ännu fler tester i kemi! 

Självtest i Ke A http://doit.medfarm.uu.se/media/preuniquiz/index.php?action=kemia

Självtest i Ke B http://doit.medfarm.uu.se/media/preuniquiz/index.php?action=kemib

 

http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Chemistry&st=0

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

TIPS NÄR DU SKALL REPETERA KEMI A

Min goa kollega Monika Jönsson har satt samman och skickat mig länkarna i kemi nedan.De leder till bra sidor som kan vara nyttiga eller roliga att jobba med när du repeterar kemi A.Tack så mycket Monika för länkarna! 

Lärobokens  webstöd http://www4.liber.se/gymnasiekemi/

Fällningar http://www.ima.kth.se/learnsys/oorganisk_kemi/kurs_kth_fallning.shtml

Webmagistern periodiska systemet , salter mm http://www.webbmagistern.se/

Vatten ,polära kovalenta bindningar, vätebindninar m.m

http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/hydrogenbonds.html

Balansering av reaktionsformler                                                                                                                              Classic Chembalanser hjälper dig att balansera reaktionsformler

http://funbasedlearning.com/chemistry/

pH http://www2.nok.se/laromedel/naturvetenskap/externlank/index.asp?i=http://www.miamisci.org/ph

Mineraler, salter, tredimensionell uppbyggnad mm . http://virtual-museum.soils.wisc.edu/displays.html

Atomen ,elektronkonfiguration http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html

Molecule of the month. Inget som ni ska lära er nu, men intressanta kemiska ämnen.

http://www.chm.bris.ac.uk/motm/motm.htm