LÄTT ATT LÄRA! En sida med massor av länkar till animationer, spel, filmer och självtester! Gör skolarbetet både lättare och roligare!
Endogena processer
Exogena processer
Befolkning
Klimat
Befolkning

 

Färska siffror från Worldometer om världens befolkning, energiförbrukning, miljöprobem, mat, vatten och hälsa etc. www.worldometers.info/

 

Färska demografiska fakta om alla världens länders befolkningspyramider, födelsetal, dödstal etc. www.census.gov/ipc/www/idb/country.php  

 

Sveriges befolkningsutveckling www.scb.se/Pages/TableAndChart____224772.aspx

 

Mindmap problem med en ökande befolkning live-the-solution.com/wp-content/uploads/pop-mindmap.jpg

 

Mindmap lösningar för befolkningsutvecklingen live-the-solution.com/wp-content/uploads/pop-solutions.jpg

 

Folkmordet i Rwanda.  En miljon människoliv skördades under 100 dagar.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=394149

http://www.ur.se/ramp/historia1/rwanda_fakta1.php

 

SIMULERINGAR, ANIMERINGAR OCH TEST

 

Världens befolkning från 1950 och framåt, välj själv åratal för att se hur en befolkningspyramid över världens befolkning ser ut. Du kan också välja att titta på en specifik region eller land. Välj "population pyramide" www.ined.fr/jeux.php

 

Du kan också på samma sida jämföra regioners eller olika länders befolkningskurvor med avseende på ex födesetal, dödstal, spädbarnsdödlighet, befolkningstäthet. Välj "population curves"  www.ined.fr/jeux.php

 

Var finns du i förhållande till världens befolkning. Skriv in din ålder! www.ined.fr/jeux.php

 

Familjespel. Justera värdena för att se hur familjestorlekarna påverkas av olika faktorer.www.ined.fr/jeux.php

 

Populationssimulator. Justera värdena så får du själv se vad som händer.www.ined.fr/jeux.php

 

Självtest. Hur mycket kan du om befolkningsfrågor www.ined.fr/jeux.php

 

Gapminder. Välj mellan olika faktorer och se utvecklingen. Massor av statistik att välja på, beroende på vad du vill undersöka  www.gapminder.org/

 

 

FILMER, BILDSPEL OCH ANIMERINGAR

 

Hur en befolkningspyramid är uppbyggd www.ined.fr/jeux.php

Film om världens befolkning och hur den förrändras, den demografiska transitionen www.ined.fr/jeux.php

Ett bildspel om populationsteorier. Boserup. Malthus. www.slideshare.net/HNurton/population-theories

Hur man beräknar den förväntade livslängden www.ined.fr/jeux.php

Födslar och familjestorlek www.ined.fr/jeux.php

Livslängd www.ined.fr/jeux.php